Make your own free website on Tripod.com

  

ดาวดาวเนปจูน

          เออร์เบนน เลเวอริเออร์เป็นผู้ค้นพบดาวดวงนี้และตั้งชื่อตามเทพเจ้าแห่งทะเลของโรมัน ดาวเนปจูนห่างจากโลกประมาณ 4500 ล้านกิโลเมตร ยานอวกาศที่ให้ข้อมูลมากที่สุดในการศึกษาดาวเคราะห์ดวงนี้คือ ยานอวกาศวอยาเจอร์ 2
          บรรยากาศของดาวดวงนี้ประกอบด้วยไฮโดรเจน ฮีเลียมและมีเธนก๊าซมีเธนเป็นก๊าซที่ทำให้ดาวดวงนี้มีสีน้ำเงิน ดาวเนปจูนเป็นดาวที่ให้ความร้อนมากกว่าความร้อนที่มันได้รับจากดวงอาทิตย์
          ดาวเนปจูนเป็นดาวที่มีวงแหวนเช่นเดียวกับดาวเสาร์มีดวงจันทร์ 8 ดวง

ดวงอาทิตย์ | ดาวพุธ | ดาวศุกร์ | โลก | ดาวอังคาร | ดาวพฤหัสบดี | ดาวเสาร์ | ดาวยูเรนัส | ดาวเนปจูน | ดาวพลูโต | หน้าหลัก