Make your own free website on Tripod.com

  

ดาวพลูโต

          อยู่ห่างไกลที่สุด ไวลด์ ทอมบัฟ เปํนผู้ค้นพบดาวดวงนี้และเด็กผู้หญิงอายุ11ปี เป็นผู้เสนอให้ตั้งชื่อว่าพลูโต
          พลูโตมีดวงจันทร์ซึ่งมีขนาดเป็นครึ่งหนึ่งของตัวมันเองชื่อ ชารอน
          ดาวดวงนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3000 กิโลเมตร อย่างไรก็ตามเนื่องจากระยะทางระหว่างโลกกับดาวดวงนี้ทำให้การศึกษาเกี่ยวกับดาวดวงนี้ยังไม่เป็นผลนัก นักวิทยาศาสตร์คาดคะเนว่าดาวดวงนี้อาจมีแกนเต็มไปด้วยหินปกคลุมด้วยน้ำของน้ำแข็ง และน้ำแข็งมีเธน บรรยากาศส่วนใหญ่น่าจะปกคลุมด้วยมีเธน มีการเสนอว่าดาวพลูโตอาจเป็นดาวเคาระห์น้อยที่หลุดออก จากวงโคจรหรือเป็นดวงจันทร์ที่หลุดออกจากวงโคจรของดาวเนปจูน แต่ก็ยังไม่มีข้อมูลยืนยันที่แน่นอน

ดวงอาทิตย์ | ดาวพุธ | ดาวศุกร์ | โลก | ดาวอังคาร | ดาวพฤหัสบดี | ดาวเสาร์ | ดาวยูเรนัส | ดาวเนปจูน | ดาวพลูโต | หน้าหลัก