Make your own free website on Tripod.com

  

ดาวอังคาร

     ดาวอังคารนั้นเป็นดาวเคราห์ดวงที่ 4 ของระบบสุริยจักรวาล   บนดาวอังคารนั้นมีสภาพใกล้เคียงกับโลกมากที่สุด คือประกอบด้วยหิน และทรายผสมแร่เหล็ก  จังทำให้ดาวดวงนี้เป็นสีแดง   บนดาวอังคารนั้นมีอุณหภูมิไม่แตกต่างจากโลกมากนัก  และพอมีก๊าซออกซิเจนและไอน้ำอยู่บ้าง  และนักวิทยาศาสตร์ยังพบว่ามีน้ำที่เป็นน้ำแข็งอยู่ในผิวดินของดาวอังคารด้วย  ทำให้นักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
         บรรยากาศบนดาวอังคารนั้นมีอุณหภูมิเฉลี่ย -68 องศาเซลเซียส  และ 1 ปีบนดาวอังคารจะเท่ากับ 687 วันบนโลก (ประมาณเกือบ 2 ปี บนโลก)
          ดาวอังคารนั้นมีดวงจันทร์ 2 ดวง ชื่อ โฟบอส และ ไดมอส  ซึ่งเป็นดวงจันทร์ขนาดเล็กๆโคจรอยู่รอบๆ

          


สภาพพื้นผิวบนดาวอังคาร


ดวงอาทิตย์ | ดาวพุธ | ดาวศุกร์ | โลก | ดาวอังคาร | ดาวพฤหัสบดี | ดาวเสาร์ | ดาวยูเรนัส | ดาวเนปจูน | ดาวพลูโต | หน้าหลัก