Make your own free website on Tripod.com

Wonder Of The World

สิ่งมหัศจรรย์ของโลกมีทั้งหมด 7 อย่าง ให้น้องๆ วางเม้าส์ลงบนรูปภาพซักพัก จะขึ้นรายละเอียดค่ะ

ทัชมาฮาล : ทัชมาฮาลนั้นอยู่ในประเทศอินเดีย มีอายุไม่ต่ำกว่าสองพันปี เป็นปราสาทหินอ่อนขนาดใหญ่ กินเนื้อที่มากกว่า 70 เอเคอร์ โดยทั้งปราสาทนั้นทำมาจากหินอ่อนสีขาวทั้งหลัง ซึ่งกษัตริย์ของอินเดียในสมัยนั้น สร้างขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ และที่ฝังศพของพระมเหสีที่ตนรักมาก และยังได้คิดที่จะก่อสร้างปราสาทสีดำอีกหลัง แต่การก่อสร้างนั้น ใช้เงินทุนและแรงงานสูงมาก จึงยุติการก่อสร้าง  
     สิ่งมหัศจรรย์ของโลกนั้นคือ สิ่งก่อสร้างที่สำคัญ ซึ่งมนุษย์ได้ทำขึ้นในสมัยโบราณ มีคนจัดไว้ถึง 7 สิ่งด้วยกัน ซึ่งแต่ละสิ่งนั้น เป็นสิ่งก่อสร้างที่มโหฬาร และไม่น่าเชื่อว่าคนในสมัยนั้นจะทำขึ้นได้ ซึ่งคาดว่า กว่าจะสร้างสิ่งก่อสร้างในแต่ละสิ่งเสร็จนั้น ต้องใช้แรงงานคน และอุปกรณ์จำนวนมหาศาล ให้น้องๆ ลองลากเม้าส์ไปวางบนแต่ละสิ่ง แล้วจะมีรายละเอียดขึ้นมาค่ะ ถ้าน้องๆ คลิกเม้าส์ที่รูปภาพแต่ละรูปน้องๆ จะสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะ
     
สโตนเฮนจ์ : สโตนเฮนจ์เป็นสิ่งก่อสร้างที่ลึกลับ ถูกสร้างโดยชนเผ่าโบราณเมื่อหลายพันปีก่อน โดยไม่ทราบว่าสร้างขึ้นมาเพื่ออะไร แต่สันนิษฐานว่า เพื่อการคำนวณด้านดาราศาตร์ โดยเป็นก้อนหินขนาดใหญ่เรียงต่อกันเป็นช่องๆคล้ายประตู ซึ่งก้อนหินแต่ละก้อนนั้นใหญ่มาก ซึ่งการสร้างนั้นต้องใช้กำลังมนุษย์อย่างมาก   ปิรามิด : ปิรามิดนั้น ตั้งอยู่ในประเทศอิยิปต์ ปิรามิดนั้นมีหลายแห่งแต่ที่มีชื่อเสียงที่สุดคือ Great Pyramid ซึ่งเป็นปิรามิดที่ใช้ฝังกษัตริย์ โดยถูกสร้างในราวๆ 2560 ปีก่อนคริสตศักราช โดยถูกสร้างมาจากก้อนหินขนาดใหญ่ล้วนๆ นำมาต่อกัน โดยใช้เวลาสร้างปิรามิดแห่งละไม่น้อยกว่า 20 ปีจุดประสงค์ในการสร้างนั้น เพื่อฝังศพขุนนางชั้นสูงและกษัตริย์ โดยมีการเก็บรักษาศพอย่างดี ซึ่งเรียกว่ามัมมี่ ซึ่งเป็นความเชื่อว่าคนตายจะสามารถฟื้นคืนร่างได้อีกครั้ง
     
หอเอนเมืองปิซ่า : หอเอนเมืองปิซ่านั้นอยู่ที่เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี โดยถูกสร้างเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อน ตัวหอคอยนั้นเป็นหินอ่อนทั้งหลัง เดิมนั้น การสร้างผู้สร้างตั้งใจจะให้หอตรง แต่ได้เกิดอุบัติติเหตุเมื่อพื้นดินบริเวณนั้นรับน้ำหนักของหอคอยไม่ไหว หอคอยจึงทรุดและเอนลงด้านหนึ่ง และยังคงเอนอยู่อย่างนั้น ไม่มีการถล่มลงมา แต่ปัจจุบันนั้นพบว่า หอคอยนั้นมีการเอนมากขึ้น โดยเฉลี่ยปีละ 1 เซนติเมตร   โคลิเซียม : คอลิสเซียม หรือสนามกีฬา ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ประเทศอิตาลี โดยถูกสร้างเมื่อไม่น้อยกว่าสามพันปีก่อนคริสตกาล เป็นสนามกีฬาที่ใช้แข่งกีฬาด้านต่อสู้ โดยผู้ต่อสู้นั้นเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ (Gladiator) ซึ่งเป็นกีฬาที่อันตรายมาก และมักมีการสูญเสียชีวิต สนามกีฬาแห่งนี้สามารถจุคนดูได้มากกว่า 50000 คน ซึ่งมากกว่าสนามกีฬาใหญ่ๆบางแห่ง
     
สวนลอยบาบิโลน : ถูกสร้างโดยพวกบาบิโลน โดยสร้างอยู่กลางน้ำ ภายนอกมีหลักฐานแสดงการใช้เครื่องมือกลไกต่างๆเช่นระหัดวิดน้ำ ระบบระบายน้ำ เป็นต้น โดยในปัจจุบันนี้ สวนลอยบาบิโลนนั้นทรุดโทรมมากเหลือเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น   กำแพงเมืองจีน : เป็นกำแพงขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปตามประเทศจีนนับพันกิโลเมตร ในการก่อสร้างนั้น ต้องแลกด้วยชีวิตของคนจำนวนมากจากสภาพอากาศที่หนาวจัดและร้อนจัด โดยราชวงศ์จีนนั้นสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากชนเผ่าเร่ร่อน
ทัชมาฮาล | สโตนเฮนจ์ | ปิรามิด | หอเอนเมืองปิซ่า | คอลิสเซียม | สวนลอยบาบิโลน | กำแพงเมืองจีน | หน้าหลัก