Make your own free website on Tripod.com
หอเอนเมืองปิซ่า : หอเอนเมืองปิซ่านั้นอยู่ที่เมืองปิซ่า ประเทศอิตาลี โดยถูกสร้างเมื่อไม่กี่ร้อยปีก่อน  ตัวหอคอยนั้นเป็นหินอ่อนทั้งหลัง เดิมนั้น การสร้างผู้สร้างตั้งใจจะให้หอตรง แต่ได้เกิดอุบัติติเหตุเมื่อพื้นดินบริเวณนั้นรับน้ำหนักของหอคอยไม่ไหว หอคอยจึงทรุดและเอนลงด้านหนึ่ง และยังคงเอนอยู่อย่างนั้น ไม่มีการถล่มลงมา  แต่ปัจจุบันนั้นพบว่า หอคอยนั้นมีการเอนมากขึ้น โดยเฉลี่ยปีละ 1 เซนติเมตร

สถานที่ตั้ง เมืองปิซา ประเทศอิตาลี
ปัจจุบัน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้

          หอเอนเมืองปีซา เป็นหอคอยสร้างด้วยหินอ่อน สูง 181 ฟุต มี 8 ชั้น เริ่มสร้าง ค.ศ. 1174 แล้วเสร็จปี ค.ศ. 1350 รวมเวลาการก่อสร้างถึง 176 ปี ซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ใช้เวลาสร้างนานที่สุดในโลก ความน่ามหัศจรรย์อีกอย่าง คือ เมื่อเริ่มสร้างได้ 4-5 ชั้น หอนี้เริ่มเอียง แต่ไม่ถึงกับพังทลายลงมา
          ตามประวัติกล่าวว่า ขณะก่อสร้างเสร็จ ฐานทรดไปข้างหนึ่ง เมื่อวัดปรากฏว่าเอียงออกเพราะแรงที่จุดศูนย์ถ่วง เมื่อลากดิ่งลงมาไม่ออกนอกฐานจึงไม่ล้มยังทรงตัวอยู่ได้ จากแนวดิ่งของฐานถึง 18 ฟุต แต่กระนั้นก็ยังไม่ล้ม ยังเอียเมื่อสร้างเสร็จ ยอดของหอเอียงออกอยู่จนถึงทุกวันนี้
          หอคอยหินอ่อนแห่งนี้ ภายในวิจิตรงดงามด้วยเสาหินอ่อนที่สลักลายฝีมือของจิตรกรชื่อดังแห่งยุค ทำให้เป็นหอที่ทรงคุรค่าทางศิลปะอย่างยิ่ง

ทัชมาฮาล | สโตนเฮนจ์ | ปิรามิด | หอเอนเมืองปิซ่า | โคลิเซียม | สวนลอยบาบิโลน | กำแพงเมืองจีน | หน้าหลัก