Make your own free website on Tripod.com
คอลิสเซียม : คอลิสเซียม หรือสนามกีฬา  ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ ประเทศอิตาลี โดยถูกสร้างเมื่อไม่น้อยกว่าสามพันปีก่อนคริสตกาล เป็นสนามกีฬาที่ใช้แข่งกีฬาด้านต่อสู้ โดยผู้ต่อสู้นั้นเรียกว่า กลาดิเอเตอร์ (Gladiator) ซึ่งเป็นกีฬาที่อันตรายมาก และมักมีการสูญเสียชีวิต  สนามกีฬาแห่งนี้สามารถจุคนดูได้มากกว่า 50000 คน ซึ่งมากกว่าสนามกีฬาใหญ่ๆบางแห่ง

สถานที่ตั้ง กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ปัจจุบัน สามารถเข้าเยี่ยมชมได้

          สนามกีฬากลางแจ้งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก คือ สนามกีฬากรุงโรม อยู่ที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี เป็นตึกวงกลม สร้างด้วยหินทรายและอิฐประกอบกัน สูง 57 เมตร วัดโดยรอบ 527 เมตร ภายในมีอัฒจันทร์สำหรับคนนั่งดูกีฬา จุคนได้ถึง 80,000 คน หรือมากกว่านั้น ใต้อัฒจันทร์และใต้ดินมีห้องขังสิงโต และนักโทษที่รอการตัดสินประหารชีวิตหลายร้อยห้อง
สนามกีฬาแห่งนี้ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์เวชเปเซียน ยุคโรมเรืองอำนาจ ราว ค.ศ. 72 เพื่อใช้เป็รที่ให้นักโทษกับสิงโตสู้กัน หากนักโทษคนใดชนะฆ่าสิงโตที่ดุร้ายด้วยเมือเปล่าก็รอดชีวิต บางครั้งใช้ในการประลองอาวุธ ประลองความเก่งกล้าสามารถของนักรบ หรือขุนศึกแห่งโรมทั้งหลาย
          สนามกีฬากรุงโรม เป็นหลักฐานแสดงถึงความรุ่งเรืองเกริกเกียรติของมหาอาณาจักรโรมัน ต่อมาเมื่อมหาอาณาจักรเสื่อมลง ถูกข้าศึกรุกราน สนามกีฬาแห่งนี้ถูกทำลายหลายครั้ง
ปัจจุบัน สนามกีฬากรุงโรมอันโอฬาแห่งนี้เหลือเพียงโครงสร้างที่ให้โตไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ชม และยังจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคกลาง

ทัชมาฮาล | สโตนเฮนจ์ | ปิรามิด | หอเอนเมืองปิซ่า | โคลิเซียม | สวนลอยบาบิโลน | กำแพงเมืองจีน | หน้าหลัก