Make your own free website on Tripod.com
สวนลอยบาบิโลน : ถูกสร้างโดยพวกบาบิโลน โดยสร้างอยู่กลางน้ำ ภายนอกมีหลักฐานแสดงการใช้เครื่องมือกลไกต่างๆเช่นระหัดวิดน้ำ ระบบระบายน้ำ เป็นต้น โดยในปัจจุบันนี้ สวนลอยบาบิโลนนั้นทรุดโทรมมากเหลือเพียงซากปรักหักพังเท่านั้น
สถานที่ตั้ง กลางทะเลทราย เมืองแบกแดด ประเทศอิรัก
ปัจจุบัน ทั้งสวนและผนังดังกล่าวทรุดโทรมจนแทบไม่เหลือซากแล้ว

          สวนลอยกรุงบาบิโลนแห่งนี้เป็นที่สร้างขึ้นเหนือพื้นที่กึ่งทะเลทราย ก่อสูงซ้อนกันเป็นชั้นๆ สูงถึง 100 ฟุต แต่ละชั้นปลูกไม้ดอก ไม้ใบนานาชนิดไว้สวยงามมาก อีกทั้งมีน้ำตกและมีการชลประทานด้วย
          สวนลอยกรุงบาบิโลน มีอายุประมาณ 4,000 ปีมาแล้ว อยู่ริมฝั่งแม่น้ำยูเฟรติส พระเจ้าเนบูชาค์ เนซซาร์ โปรดให้สร้างขึ้นระหว่างในรัชสมัยของพระเจ้านาโบโปลัซซาร์และพระโอรส คือ พระเจ้าเนบูชัดเนซซาร์ที่สอง โปรดให้สร้างสวนลอยซึ่งมีชื่อเสียงขจรขจายไปทั่วจนกลายเป็น สิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งของโลกสวนลอยนี้ เป็นสวนที่สร้างอยู่เหนือพื้นดินบนพื้นที่กึ่งทะเลทราย พระเจ้าเนบูชัดเนซซาร์ ทรงสร้างให้พระมเหสีซึ่งเป็นเจ้าหญิงแห่งมีดส์ซึ่งเป็นพันธมิตรที่ดี ร่วมกันขับไล่พวกอัสซีเรียออกไปได้ ตามตำนาน พระราชินีเซมีรามิส องค์นี้ทรงอาลัยอาวรณ์ ภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาเปอร์เซีย อันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนและไม่โปรดความราบเรียบของนครบาบิโลน ดังนั้นจึงมีการสร้างสวนลอยขึ้นเป็นภูเขาซึ่งสร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์
สวนลอยแห่งนี้สร้างเมื่อประมาณ 600 ปี ก่อนคริสตกาล โดยก่อเป็นเนินสูงซ้อนกันเป็นชั้นสูง ๆ สูงถึง 328 ฟุต หรือ 100 เมตร ล้อมรอบด้วยกำแพงแข็งแกร่งหนาถึง 23 ฟุต หรือ 7 เมตร แต่ละชั้น สร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และ ปลูกดอกไม้ พืชพันธุ์ต่าง ๆ ไว้จำนวนมาก พันธ์พฤกษ์สารพัดชนิดจากทุกมุมโลก รวมทั้งไม้ดอกและไม้เลื้อย บันไดที่พาขึ้นไปสู่สวน กว้างขวางทำด้วยหินอ่อนข้างใต้บันไดมีซุ่มคอยรับน้ำหนัก ข้างบนเฉลียงของสวนลอยมีถังน้ำที่คอยหล่อเลี้ยงน้ำพุ น้ำตก และสายน้ำต่าง ๆ บนสวนลอย น้ำจำนวนมากมายนี้ สูบมาจากแม่น้ำยูเฟรติสโดยทาส โดยชักน้ำจากเบื้องล่างขึ้นไปสู้ชั้นสูงสุดแล้วปล่อยให้ ไหลลงมาสู่ชั้นต่าง ๆ เบื้องล่าง
          พ่อค้าวาณิชที่เดินทางในทะเลทรายมาสู่เมืองนี้ จะได้เห็นสวนลอยแห่งนี้อยู่สูงเด่นเห็นแต่ไกล จนเป็นที่เลื่องลือไปทั่วทิศ จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฎว่ากรุงบาบิโลน อยู่ในเมืองแบกแดก ของประเทศอิรักปัจจุบัน นับว่าคนสมัยนั้นมัความสามารถทางด้านสถาปัตย์และวิศวกรรมศาสตร์อย่างน่ายกย่อง จึงสามารถรักษาสวนลอยนี้ให้สวยงามเขียวชอุ่มได้ตลอดเวลา หลังจากพระเจ้าเนบูชัดเนซซาร์สิ้นพระชนม์ลงได้ 22 ปี อาณาจักรนี้ก็ตกเป็นของจักรพรรดิไซรัสมหาราช แห่งเปอร์เชีย สันนิษฐานกันว่า สวนลอยแห่งบาบิโลนนี้ ยังคงอยู่คู่เมืองจนถึงวศรรตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล
          ปัจจุบันนี้ส่วนที่หลงเหลืออยู่ให้เราได้ชมก็คือบ่อน้ำและโค้งซุ้มประตูหนึ่งหรือสองอัน และนิยาย คำร่ำลือสืบต่อ ๆ กันมา
          กรุงบาบิโลน ปัจจุบันรวมเข้ากับอีรัค ซึ่งประกอบด้วย อัศซีเรีย และแคลเดีย มีเมืองหลวงชื่อกรุงแบกแดด
ชาวบาบิโลน เป็นผู้สนใจดาราศาสตร์เป็นพิเศษ ปฏิทินที่กำหนดว่า ปีหนึ่งมี 12 เดือน ซึ่งใช้กันมาจนถึงทุกวันนี้ เป็นความคิดของชาวบาบิโลน นี่เอง และที่นี่ยังจัดเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกยุคต้น

ทัชมาฮาล | สโตนเฮนจ์ | ปิรามิด | หอเอนเมืองปิซ่า | โคลิเซียม | สวนลอยบาบิโลน | กำแพงเมืองจีน | หน้าหลัก