Make your own free website on Tripod.com

เว็ปไซด์ www.kidknowlege.com

     ได้รวบรวมความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับวิชากลุ่มสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต เพื่อให้เด็กๆ และผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองภายนอกห้องเรียน ซึ่งความรู้ต่างๆ ในเว็ปไซด์จะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อให้ทันกันเหตุการณ์

     ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า www.kidknowlege.com จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อย สำหรับเด็กๆ ทุกคน ที่เจ้ามาศึกษาหาความรู้

ดวงสมร ดลวิทยากุล
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
(พูลประชาอุปถัมภ์)
ดวงสมร ดลวิทยากุล
อาจารย์ 2 ระดับ 7
โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
(พูลประชาอุปถัมภ์)