Make your own free website on Tripod.com

  

ดาวพฤหัสบดี

     ดาวพฤหัสบดีนั้นเป็นดาวเคราห์ดวงที่ 5 ของระบบสุริยจักรวาล   ดาวพฤหัสบดีนั้นจัดได้ว่าเป็นยักษ์ใหญ่ของระบบสุริยจักรวาล  คือมีขนาดใหญ่กว่าโลกประมาณ 50 เท่า  และ เป็นดาวเคราะห์ที่ใหญ่สุดในระบบสุริยจักรวาล
     ดาวพฤหัสบดีนั้น พื้นผิวเป็นก๊าซไฮโดรเจนและฮีเลียมเหลว  บนดาวมีพายุความเร็วสูงพัดอยู่ตลอดเวลา  เมื่อเรามองดาวพฤหัสบดีจากกล้องดูดาวจะพบว่ามีจุดใหญ่ๆบนดาว  จุดนั้นคือพายุขนาดใหญ่ที่พัดรุนแรงตลอดเวลา


จุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสบดี

     นอกจากนี้ดาวพฤหัสบดียังมีดวงจันทร์จำนวนมากมาย  มากกว่า 16 ดวง และยังมีการค้นพบเพิ่มอีกเรื่อยๆ  ระยะเวลา 1 ปีของดาวพฤหัสบดีนั้นจะเท่ากับ 4331 วัน หรือ 11.87 ปีบนโลก และ มีอุณหภูมิพื้นผิวต่ำเพียง 110 องศาเซลเซียสเท่านั้น  จึงไม่น่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวดวงนี้ได้
 


สภาพพื้นผิวบนดาวพฤหัสบดี (ภาพวาดจำลอง)


ดวงอาทิตย์ | ดาวพุธ | ดาวศุกร์ | โลก | ดาวอังคาร | ดาวพฤหัสบดี | ดาวเสาร์ | ดาวยูเรนัส | ดาวเนปจูน | ดาวพลูโต | หน้าหลัก